Beyin Göçü Nedir Ve Neden Beyin Göçü Yaşanır?

0

Beyin Göçü Nedir ?

Günümüzde gelişmekte olan ve eğitim ile profesyonel personeller yetiştirilmesini amaçlayan birçok ülkenin yaşadığı en büyük sorunların başında beyin göçü sorunu bulunmaktadır. Beyin göçü, iyi bir eğitim almış ve yeteneklerini kullanma kabiliyetine sahip kişilerin kendi ülkesinden başka bir ülkeye göç ederek, çalışmayı tercih etmesi olarak tanımlanabilir. Her ülkede gelişim açısından bilimsel ve ekonomik sorunları oluşturan beyin göçü, ülke toplumuna da zarar vermektedir.

Beyin Göçü Neden Yaşanır ?

Beyin göçünün farklı türleri yer almakla birlikte bunlar arasında kuruluşsal, coğrafi ve sektörel sebepler yer alır. Eğitimli insanların çalıştıkları kurumlarda iyi bir mevki bulamaması, değer görmemesi ve kurumsal çizginin yakalanmaması ile kurumsal beyin göçü yaşanabilir. Yaşanan coğrafyanın etkili imkanlar sağlamaması, coğrafi beyin göçü sağlar. Sektörel olarak da beyin göçü yeterli ve gelişen bir sektör yapısının bozulmasından kaynaklanır.

Beyin göçü tarih boyunca her toplumda yaşanmış ve her toplum için de sıkıntı oluşturmuştur. Örneğin, 1492 yılında İspanya’da Yahudiler için ticari ortam oluşturulmadığı ve şiddet uygulandığı için ülkeden kaçan Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmış ve Osmanlı İmparatorluğu da ticaret başarılarından faydalanmıştır. 1960’lı yıllarda ise Türkiye’den Almanya’ya göç eden kalifiye veya kalifiye olmayan işçiler Türkiye’den beyin göçüne neden olmuştur.

Günümüzde en çok beyin göçü yaşanan ülkelere baktığımızda, ABD, Kanada ve Avustralya’nın başı çektiğini söyleyebiliriz. Yine Almanya, İsveç, Norveç gibi yaşam standartlarının yüksek olduğu ülkelerde beyin göçü alan ülkeler arasında yer almaktadır.

Günümüzde en çok beyin göçü veren ülkeler ise, Pakistan, Hindistan, Çin, Cezayir, Fas ve Nijerya gibi ülkelerdir. Türkiye’de beyin göçü veren ülkeler arasında yer almaktadır. İnsanlar daha yüksek yaşam standartları elde edebilecekleri yerlere göç ederek, bilgi ve becerilerini o bölgede kullanmaktadır. Bu şekilde hem daha yükek ücretler kazanmakta hem de üst düzey bir yaşam sürebilmektedirler.

Türkiye’de Beyin Göçü

Günümüzde halen Türkiye’de istediği yaşam koşullarını, özgürlük ve iş koşullarını bulamayan okumuş kişiler Türkiye’yi terk ederek, Avrupa ve Amerika’ya göç etmeyi tercih etmektedir. Bu durum sadece insan nüfusunun azalması ve çalışma gücünün azalması değil eğitimli kişinin ülkeye katacağı bilimsel ve ekonomik katkıların da elden kaçırılması anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin dışarıya beyin göçü vermesinin temel nedeni nedir diye sorgulama yapıldığında ana faktörün ekonomi olduğunu görmekteyiz. Ekonomik nedenlerden ötürü yaşanan beyin göçü son dönemde ekonomide yaşanan kötü gidişat nedeniyle artmaya devam etmektedir.

Beyin göçünün ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında da ilk olarak ekonomi görülmektedir. Örneğin, son yıllarda Türkiye’de ekonominin kötü bir hal alması, yaşanan beyin göçü oranlarının artmasına neden olmuştur. İşsizlik, beyin göçü konusunda en önemli maddelerden birisidir. Çünkü önemli eğitim kurumlarından mezun olarak mesleğini gerçekleştirmek isteyen insanlar, aradıkları imkanı bulamadıklarında, ülke dışına çıkmayı yani beyin göçü gerçekleştirmeyi seçmektedir. Beyin göçü sonrasında ülkeyi terk eden kişilerin geri gelebilmesi için istedikleri imkanların sağlanması, ekonomik istihdam ve özgürlük koşullarının geliştirilmesi gereklidir.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.