Hisse Senetlerinin Piyasa Değerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

0

Borsada işlem görmekte olan hisse senetlerinin fiyatları günden güne değişim gösteriyor. Hiç hisse senetlerinin piyasa değerini  değiştirmeye yol açan etkenleri merak ettiğiniz oldu mu? Bu yazımızda özellikle forex piyasası ve borsa aracılığı ile yeni yeni yatırım yapmaya başlayan yatırımcılar için borsada fiyatların değişimlerine neden olan etkenler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Ayrıca önemli bir nokta olarak hisse senetlerinin fiyatını değiştiren faktörlere de değineceğiz.

Borsa, şirket hisselerinin sürekli olarak el değiştirmesini sağlayan piyasadır. Her pazarda olduğu gibi borsada da arz ve talep dengesi önemli bir konudur. Bu dengeye göre arz ve talepte oluşan değişimler ile birlikte piyasa belirli bir fiyat dengesinde sabit kalır. Herkesin bildiği bir kanun olarak talep artarsa fiyat yükselir, arz artarsa fiyat düşer. Bun sonucunda ise yeni bir denge fiyatı ortaya çıkar. Hisse senetlerinin fiyatı da borsa üzerinde talep edenler ve bu talep doğrultusunda satış yapan satıcıların güç dengesine göre değişim göstermektedir. Pazar yerinde hisse alışı yapan kişiler hisseye çok yüksek bir fiyat biçerse hissenin fiyatı artar. Eğer satıcılar düşük fiyatlardan elden çıkarmak isterse fiyatlar düşer. Borsada fiyatın oluşumu neredeyse ihale yöntemi ile gerçekleşiyor demek mümkündür. Bir alıcı topluluğu hisse senedine fiyat teklifi verirse bu teklifler yüksekten düşüğe göre sıralanır. Alıcının teklif ettiği fiyat ile satıcının teklif ettiği fiyat uyuştuğu anda satış gerçekleşir ve bunun sonucunda yeni piyasa fiyatı oluşur. Süreç tamamen borsa seansı boyunca devamlılık gösterir.

Asıl Soru; Hisse Senedine Talep Neden Azalış veya Artış Gösterir?

Hisse senetleri en basit tanımı ile bir işletmenin tüm sermayesini temsil eden ve hisse senedini alan kişiye ortaklık veren menkul kıymetler olarak bilinir. Yatırımcılar açısından bakıldığında hisse senetleri yatırım aracı olarak görülüyor  olsa da işletmeye ortak olunduğuna dair bir belge olarak bilinmesi daha mantıklı olacaktır.

Hisse Senetlerinin Piyasa Değerini Hesaplamak

İşletmenin piyasa değerini hesaplamak için hisse senetlerinin piyasa değerini ve toplam hisse senedi miktarını çarpmanız gerekir. Bulduğunuz sonuç işletmenin piyasa değerini gözler önüne serecektir. Bu hesaplama yöntemi ile işletmenin piyasa değerinin tamamen borsa ile alakalı olduğunu görmek mümkün olacaktır. Kısaca söylemek gerekirse işletmenin hisse senedi fiyatını etkileyen en önemli unsurun mali durumu olduğunu göreceksiniz.

Borsa fiyatları gerçekleşmesi beklenen veya gerçekleşen olayların her daim önünde seyretmektedir. Bunun anlamı ise hisse senetlerinin fiyat oluşum süreci tamamen yatırımcı beklentileri ile oluşuyor. Beklentiler yüksek ise işletmenin gelecek zamanlarda oluşan gelirleri artış gösterecek ve olumlu haberler sayesinde hisse senetlerinin fiyatları artacaktır. Bununla birlikte olumsuz haberler ise işletmenin gelirine ve değerine doğrudan etki edecektir. Beklentilere örnek vermek gerekirse;

  1. İşletme zarar ettiyse ve ileri ki dönemlerde kâr beklentisi var ise hisse senetlerinin fiyatları artar,
  2. Eğer işletmenin kâr ön görülen miktardan çok az ise hisse senetleri piyasa üzerinde değer kaybeder,
  3. İşletme yatırım amaçlı piyasaya yeni bir ürün sürmüş ve bu ürün sayesinde gelirlerin artacağı gözlemlenmiş ise hisse senedine olan talepler artış gösterir.
  4. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmışsa ve bu düzenleme sonucunda işletmenin gelirlerinde düşüş yaşanacağı düşünülüyorsa hisse senetlerinin fiyatlarında düşüş beklenir.

Bu örnekler yaşanacak durumlara göre çeşitlendirilebilir. İşletmenin içinde oluşan olaylardan çok ekonominin genel durumu ile ilgili gelişmeler yatırımcıların beklentilerine doğrudan etki etmektedir. Yukarıda 4 madde olarak verdiğimiz durumlar kısa vadeli dönem içerisinde her daim geçerli olmayabilir ama buna rağmen uzun vadeli yatırımlarda yukarıda verilen örnekler tamamen etkili oluyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.