SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır? Neden Alınır?

0

SGK borcu yoktur belgesi, resmi olarak faaliyet gösteren işverenler tarafından bazı durumlar için gerekli olan bir yazıdır. SGK borcu yoktur yazısı nereden alınır? Neden alınır? Gibi farklı soruların cevaplarını, yazımızın devamında bulabilirsiniz.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Neden Alınır?

Bu belge, işverenler tarafından özellikle ihaleye katılabilmek için gerekli olan bir yazıdır. İhale yasasına göre, ihaleye katılan kişilerin vergi ve SGK borcu olmaması gerekmektedir. Devletin ekonomi geliştirme paketleri kapsamında uyguladığı bu yöntem, alacaklarını tahsil etmenin bir başka yolu olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle katılanların, bu belgeyi alarak ilgili yerlere sunması zorunlu bir durumdur. Her ne kadar SGK borcu yoktur belgesi isteniyor olsa da, 39 bin TL’ye kadar olan SGK borçları ve 5 bin TL’ye kadar olan vergi borçları bulunan kişilerde, bu belgeyi alabilmektedirler. Yani bu tutarlarda borcun bulunması, bu belgenin alınması için engel olmayıp, daha üstü tutarlar engel teşkil etmekte ve ihaleye katılımı imkânsız kılmaktadır.

Belgenin gerekli olduğu diğer durumlar ise, devletin işverenler için sunduğu teşvik ve hibe yardımları ve banka kredi başvurularıdır. Belgenin istenmesinin nedeni, işverenlerin devlet kurumları tarafından tanınan haklardan yararlanabilmeleri için, öncelikle devletle olan mali ilişkilerini düzeltmelerini amaçlamakta, borcu olan kişilerin ihalelere katılarak ekstradan haksız rekabet ortamı oluşturmalarını engellemektir.

Bunu büyük firmaların borçlarını dikkate alarak düşündüğümüzde, önemli bir adım olduğunu daha net görebilmemiz mümkündür. Ki işveren gerek devlete olan borcunun ödenmesi, gerekse işçinin primlerinin sorunsuz ödenmesi konusunda hassas davranmaya teşvik edilmektedir. Ayrıca kurumlara borcu olan firma sahiplerinin borçlarını ödemeyip borç tutarıyla ihaleye girmeleri, devlete borcu olmayan şirketlere karşı önemli bir haksız rekabetin doğmasına sebep olacaktır.

SGK Borcu Yoktur Yazısı

SGK Borcu Yoktur Belgesi Nereden Alınır?

Belgeyi temin etmek için başvuru yapılacak yer, SGK müdürlükleridir. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden de, katılanların bu belgeyi temin etmeleri mümkün kılınmaktadır. E-SGK üzerinden de, SGK borcu yoktur belgesinin alınması mümkündür. Kişi tercihine göre, bahsi geçen kurumların müdürlüklerinden ya da internet üzerinden belgenin teminini yapabilirler.

Borcu Yoktur Yazısı Almaya Engel Olmayan Borçlar Nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu belgeyi alabilmek için şirketlerin hiç borcu olmaması gibi bir şart aranmamaktadır. Belgenin alınabilmesi için aranan şartlar, SGK yönetmeliğinde ve ilgili yasalarda net olarak belirtilmiştir. Belgenin alınmasına engel teşkil eden veya etmeyen durumlar, aşağıdaki gibidir.

  • Belgenin alınacağı tarih dikkate alınarak, 2018 yılı için 45.663,75 TL altında SGK borcu olmak
  • İşverenlerin kendi BAĞKUR priminden kaynaklı borçlarının 6.088,50 TL altında olması,
  • Ödeme süresi geçmiş borçların yasal gecikme zam ve faizlerinin bulunması
  • Yapılandırılmış pirim borçlarının ve faizlerinin bulunması,
  • Teşvik kesintilerinden doğan, konut edindirme yardımları, tasarrufa teşvik katkı miktarları, damga ve özel işlem vergileri, eğitime katkı payları ve bunlara ait gecikme faiz ve cezalarının olması

Gibi durumlar, borcu yoktur belgesini almaya engel teşkil etmeyen durumlardır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.