SGK işe Giriş Bildirgesi ve İşten Çıkış Bildirgesi Nedir?

0

SGK İşe Giriş bildirgesi nedir? SGK işten çıkış bildirgesi nedir? Sorusuna kapsamlı cevap bulacağınız bu yazımızda, ayrıca bu bildirgeler hakkında farklı detaylara da yer verilmiştir.

SGK işe Giriş Bildirgesi Nedir?

SGK işe giriş bildirgesi, herhangi bir yerde işe başlayan kişilerin işe giriş bilgilerini gösteren ve mevcut iş yerindeki sigorta primleri hakkındaki detaylara yer verilen bir belgedir. Bu belge işveren ve işçide ayrı ayrı bulanabilecek bir belge olup, özellikle işveren tarafından bu bildirgenin işçiye verilmesi, aksi halde işçinin de bunu dava etmesi durumunda, işyerine para cezası uygulanması söz konusu olabilmektedir.

İşveren tarafından SGK işe giriş belgesi düzenlenmeli ve ilgili kuruma vermelidir. Yasal bir sorumluluk olması sebebiyle, mevzuata uygun hareket etmeyen işyerlerine, çeşitli para cezaları uygulanmaktadır. SGK işe giriş belgesi, işveren tarafından 2 aylık deneme süresi kapsamında işe alınan çalışanlar için dahi düzenlenmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.

SGK işe giriş bildirgesi ve işten çıkış bildirgesi nedir?

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir?

Normal şartlarda, yeni işe alınan kişinin işe başlamasından bir gün önce verilmesi gereken bir belgedir. Ancak belgenin verilme süresiyle ilgili, birtakım istisnalar bulunmakta olup, bu istisnalar şunlardır.

  • Haftanın ilk günü işe başlayanlar için, aynı gün içerisinde verilebilir.
  • Tescili yeni yapılan işyerlerinde, SGK işe giriş belgesi tescil tarihinden sonraki 1 aylık süre içerisinde verilebilmektedir.
  • Çalışanın resmi tatil gününde işe başlaması durumunda, belge tatil gününden sonraki ilk iş gününde sunulmalıdır.
  • Balıkçılık, tarım ve inşaat alanında faaliyetlerini sürdüren işyerleri, bu belgeyi kişinin işe başladığı gün içerisinde verebilmektedir.

Zamanında Verilmezse Ne Olur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, belgenin zamanında verilmesi oldukça önemlidir. Verilmemesi halinde, bazı şartlara bağlı olarak işyerine çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusudur.

Şayet işveren bildirgeyi belirtilen zaman dilimleri içerisinde vermezse, bildirimi yapılmamış her işçi için asgari ücretin brüt tutarında para cezası verilmektedir. Bu ceza, şirketin geciktirmeli de olsa sonradan kendi inisiyatifiyle vermesi durumunda geçerlidir. Eğer ki işveren belgeyi vermemiş ve bu durum SGK denetmenleri tarafından tespit edilmişse, verilen ceza asgari brüt tutarının iki katı şeklinde olmaktadır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nedir?

Tıpkı işe giriş bildirgesi gibi, çalışanlar için düzenlenmesi gereken belgelerden biriside, SGK işten çıkış bildirgesidir. Çalışanın işinin herhangi bir şekilde sonlandırılması halinde, işveren bunu SGK kurumuna bildirmek için belge düzenlemek zorundadır. İşten çıkış bildirgesi vermeyen şirketlere, asgari ücret brüt tutarının 10’da biri kadar para cezası verilmektedir. İşten çıkış bildirgesinin düzenlenerek SGK kurumuna verilmesi için tanınan yasal süre, 10 gündür. Bu sürenin geçmesi halinde henüz bildirim yapmayan iş yerleri, belirtilen tutardaki para cezasını ödemek zorundadır.

Bildirge şirketin ilgili birim yetkilisi tarafından bizzat SGK müdürlüğüne gidilerek sunulacağı gibi, kurumun internet sitesi üzerindeki işveren panelinden de verilebilmektedir.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.